Privacy Policy

Ik hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens, onderstaand kan u de belangrijkste informatie vinden over het privacy beleid.

Alle foto’s publiek beschikbaar op deze site werden gemaakt in opdracht van of met goedkeuring van een organisatie die ons toestemming gaf om een fotoreportage te maken en deze te publiceren via deze site en/of social media.

Wenst u liever geen foto’s publiek zien verschijnen of zijn er bestaande beelden in ons archief die u wilt laten verwijderen aarzel dan niet om dit te melden via het contact formulier.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Christian Degroote Photography (verder afgekort tot CDG-PHOTO) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CDG-PHOTO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of bestelling op de website aan CDG-PHOTO verstrekt. CDG-PHOTO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM CDG-PHOTO GEGEVENS NODIG HEEFT

CDG-PHOTO verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan CDG-PHOTO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld het verwerken van een bestelling). We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

HOE LANG CDG-PHOTO GEGEVENS BEWAART

CDG-PHOTO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

CDG-PHOTO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK / COOKIES

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van CDG-PHOTO of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar via het contact formulier op deze site. CDG-PHOTO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

CDG-PHOTO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CDG-PHOTO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CDG-PHOTO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contact formulier.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.